Tuesday, November 27, 2012

Bahasa Penuh Makna
  
Yang kurik itu kundi
Yang merah itu saga; 
Yang baik itu budi,
Yang indah itu bahasa.

 
Tingkap papan kayu bersegi,
Sampan sakat di Pulau Angsa;
Indah tampan kerana budi,
Tinggi bangsa kerana bahasa.