Monday, February 24, 2014

Dakwah tak perlu tunggu diri sempurna

http://media1.onsugar.com/files/2010/08/31/2/803/8030871/2eb02c56d829253b_3243032443_31a4a7d681.jpg

Dakwah tak perlu tunggu diri sempurna

Muslim patut baiki diri, ambil peduli kerosakan dalam masyarakat
 
 
 


Berdakwah, menyuruh berbuat kebaikan dan menegah kejahatan adalah kewajipan setiap Muslim. Insan yang menegakkan amar makruf, nahi mungkar adalah insan yang setia mengamalkan suruhan agama dan sangat bertakwa. 
 
 
 
 

Rasulullah SAW bersabda:
 
 
 
 
 “Manusia yang paling baik adalah 
yang paling tenang, bertakwa, giat menyuruh kepada
 yang makruf, giat melarang kemungkaran dan
 paling rajin bersilaturahim.” 
 
 
 
 
(Riwayat Imam Ahmad) 
 
 
 
 

Rasulullah SAW bersabda:

“Manusia yang paling baik

adalah yang paling tenang,

bertakwa, giat menyuruh kepada yang makruf,

giat melarang kemungkaran da

n paling rajin bersilaturahim”
(Riwayat Imam Ahmad)Tugas dakwah ini tidak terletak di bahu individu atau kelompok tertentu seperti difahami sesetengah orang. Ia tanggungjawab dan kewajipan seluruh umat manusia kerana salah satu antara ciri-ciri orang beriman ialah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
 
 
 
 


Allah SWT berfirman yang bermaksud:
 
 
 
 
 “Kalian sebaik-baik umat 
yang dikeluarkan untuk manusia,
 menyuruh kebaikan dan mencegah
 kemungkaran dan beriman kepada Allah.”
 
 
 
 (Surah Ali-Imran, ayat 110) 
 
 
 
 
 


Kita pasti menepati watak umat terbaik jika berterusan menegakkan tugas dakwah. Jika perkara ini tidak dititikberatkan dan tidak menjadi amalan rutin dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan termasuk dalam golongan orang yang mendapat kemurkaan Allah SWT.
 
 
 
 
 


Gambaran Muslim sejati 
 
 
 
 
 

Seorang Muslim yang baik bukanlah hanya berbuat baik terhadap diri sendiri, sentiasa beramal soleh dan membenci segala bentuk maksiat tanpa ambil peduli terhadap kerosakan yang terjadi dalam masyarakatnya. 
 
 
 
 
 
 


Muslim yang baik cenderung memperbaiki dan menerangi orang lain demi kasih sayang kepada sesama manusia serta cintakan kesejahteraan hidup masyarakat. 
 
 
 
 


Inilah sebenar-benar Muslim yang digambarkan Allah SWT dalam firman yang bermaksud: 
 
 
 
 
 
“Demi masa! 
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. 
Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, 
dan mereka pula berpesan-pesan dengan 
kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.” 
 
 
 
(Surah al-’Asr, ayat 1-3) 
 
 
 
 
 


Meskipun begitu, masih ada kekeliruan mengenai tugas mulia ini apabila ada beranggapan tugas dakwah tidak wajar dilakukan dengan alasan dirinya belum cukup baik. Anggapan demikian hanya akan membantutkan kegiatan dakwah.
 
 
 
 
 


Jika harus menunggu diri menjelma sebagai manusia yang serba sempurna, nescaya dakwah tidak mungkin dilaksanakan, orang yang mengamalkan ajaran Islam tidak bertambah bahkan semakin berkurang, manakala maksiat berleluasa tanpa halangan.
 
 
 
 
 
 


Kita harus mengakui hakikat seorang insan tidak ada yang sempurna melainkan mempunyai kelemahan dan kekurangan. Oleh itu, jika ada peluang untuk mengajak kepada kebaikan dan menghalang kemungkaran, ia perlu segera dipenuhi meskipun diri belum cukup baik serta sempurna. 
 
 
 
 
 


Imam Hasan al-Basri berkata:
 
 
 
 “Sesungguhnya aku sedang menasihati kamu, 
bukanlah bererti akulah yang terbaik dalam kalangan kamu.
 Bukan juga yang paling soleh dalam kalangan kamu, 
sebab aku juga pernah melampaui batas untuk diri sendiri.
 Seandainya seseorang itu hanya dapat
 menyampaikan dakwah apabila dia sempurna, 
nescaya tidak akan ada pendakwah. Maka akan
 kuranglah orang yang memberi peringatan.” 
 
 
 
 


Diri tak sempurna bukan alasan
 
 
 
 


Daripada Anas, katanya, kami bertanya: 
 
 
 
 
 
 
“Ya Rasulullah, 
kami tidak akan menyuruh orang 
untuk berbuat baik sebelum kami sendiri
 mengamalkan semua kebaikan dan kami
 tidak akan mencegah kemungkaran sebelum
 kami meninggalkan semua kemungkaran.
 Maka Nabi SAW bersabda: 
“Tidak, bahkan serulah kepada kebaikan
 meskipun kalian belum mengamalkan semuanya
 dan cegahlah dari kemungkaran, meskipun
 kalian belum meninggalkan semuanya.”
 
 
 
 (Riwayat Tabrani) 
 
 
 
 
 


Diri yang tidak sempurna bukanlah alasan untuk lepas tangan dan terkecuali daripada kewajipan berdakwah. Keengganan berdakwah sementara dia mampu untuk melakukannya, hanya akan mengundang kemurkaan Allah SWT. 
 
 
 


Sabda Rasulullah SAW:
 
 
 
 
 
“Tidaklah seseorang berada dalam suatu kaum, 
dia berbuat maksiat di tengah mereka dan 
mereka mampu untuk mencegahnya, namun mereka
 tidak mencegahnya, kecuali Allah menimpakan
 kepada mereka seksaan sebelum mereka mati
 (mereka akan menerima banyak musibah di dunia).”
 
 
 
 
(Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) 
 
 
 

Sumber
 
 
 
 

Monday, February 17, 2014

Mewujudkan budaya kerja yang produktif


http://akhawat31.files.wordpress.com/2013/09/tumblr_m5bnqgddyv1r02o8fo1_500.jpg

Mewujudkan budaya kerja

 yang produktifTIDAK kira jenis bisnes, antara faktor yang menentukan kejayaan adalah pekerja yang tekun, produktif dan boleh dipercayai. Pekerja sebagai modal insan sesuatu syarikat merupakan faktor yang menentukan sama ada syarikat meraih keuntungan yang tinggi atau sebaliknya, apa pun jenis produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. Produktiviti firma terjamin sekiranya tenaga kerja memberi tumpuan penuh kepada tugas. Dalam bahasa Inggeris ini dikatakan engaged.

Pembangunan kakitangan yang produktif melibatkan satu faktor bukan kuantitatif, tetapi itulah yang membangkitkan semangat dan kemahuan untuk bekerja bersungguh-sungguh. Pekerja yang tidak mempunyai semangat ini tidak akan merasa sayang atau komited terhadap pekerjaan dan organisasi. Jika firma tidak berusaha membangunkan semangat ketekunan dan komitmen ini, tahap produktiviti dan seterusnya prestasi firma akan terjejas. 

Apakah yang menyebabkan sesetengah organisasi berjaya membina semangat dan tumpuan kerja yang tinggi sedangkan yang lain gagal berbuat demikian? Jawapannya terletak kepada sejauh mana majikan berjaya memenuhi keperluan pekerja seperti pendapatan yang sesuai dengan kelayakan dan kemahiran mereka dan juga perlindungan dan keselamatan kerjaya. Selain itu, pekerja juga mahukan peluang untuk maju dalam kerjaya dan jasa serta sumbangan mereka diiktiraf. 

Pekerja yang produktif perlu merasa selesa bekerja, dilingkungi persekitaran yang menggalakkan. Pekerja perlu yakin bahawa pihak pengurusan prihatin dan senantiasa menjaga kesejahteraan dan perkembangan kerjaya mereka. Sebarang ketidakpuasan mereka diberi perhatian dan diselesaikan secara wajar.
Sebagai contoh, majikan yang mengamalkan sikap penyayang tidak akan terus menghukum seseorang pekerja yang melakukan sesuatu kesilapan. Kesilapan perlu dilihat sebagai satu peluang pembelajaran kendiri ke arah produktiviti yang lebih tinggi. 
Apa yang harus dilakukan ialah memberi teguran dan meminta pekerja supaya tidak mengulangi kesilapan tersebut. Dengan tindakan seperti ini, pekerja akan komited dan setia kepada majikan yang telah menunjukkan sikap bertolak ansur terhadap mereka. 
Pekerja akan sedar bahawa majikan peka akan kepentingan mereka dan ini akan membangkitkan motivasi intrinsik (dalaman) untuk bekerja dengan baik. 
Usaha bagi menarik minat pekerja untuk memberikan tumpuan penuh kepada tugasan harian harus dilaksanakan secara berterusan. Strategi berterusan untuk mewujudkan budaya kerja yang memberangsangkan akan meningkatkan prestasi pekerja, pencapaian dan penambahbaikan organisasi secara berpanjangan. Budaya seperti ini akan melahirkan pekerja yang senantiasa asyik melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan aktif, ceria dan pantas.
Pekerja yang produktif mempunyai integriti dan sikap yang betul terhadap pekerjaan. Pekerja tersebut akan bekerja ke arah kecemerlangan. Mereka tabah dalam menghadapi cabaran dan rintangan dengan sikap positif, tidak sombong atau cepat berpuas hati. Mereka setia kepada organisasi, mengamalkan meritokrasi, dan mahu belajar secara berterusan dan mengikuti perkembangan teknologi supaya tidak menjadi redundan.

Ada beberapa cara untuk membangunkan kumpulan pekerja yang bersifat engaged. Antaranya, pengambilan pekerja yang sesuai. Pengambilan pekerja adalah satu perkara yang amat penting. Pekerja mestilah mempunyai kelayakan, bakat dan sikap yang sesuai bagi organisasi tersebut.
Set kemahiran mereka mestilah memenuhi keperluan bisnes. Selain itu, beberapa insentif yang menarik disediakan oleh majikan, seperti kenaikan pangkat dan gaji, bonus, anugerah, dan sebagainya, supaya ketekunan pekerja kekal sepanjang karier dan tidak pudar setengah jalan. 

Ketekunan pekerja mempunyai kaitan dengan produktiviti atau hasil bisnes. Pekerja akan paling tekun dan komited jika mereka dipertanggungjawabkan dengan penuh kepercayaan dan mereka sendiri boleh memantau dan mengukur hasil prestasi kerja mereka. Justeru, produktiviti pekerja harus diukur secara sistematik dan pekerja sedia maklum akan penilaian ini.
Sistem penilaian produktiviti pekerja harus jelas, konsisten dan dilakukan secara berkala. Prestasi yang dicapai dimaklumkan kepada pekerja oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa. Dengan cara ini, pekerja tahu yang mereka senantiasa diperhatikan dan dipantau. Mereka akan lebih berusaha untuk menunjukkan prestasi yang baik.

Pekerja akan menjadi fokus apabila matlamat pencapaian bisnes berpadanan dengan matlamat pencapaian diri. Bagi tujuan ini, komunikasi yang efisien antara majikan dan pekerja adalah penting. Pekerja harus dibekalkan dengan garis panduan dan semua maklumat tentang pekerjaan yang dijalankannya. Pekerja juga perlu memahami dengan baik semua rutin dan proses-proses kerja supaya pekerja jelas bagaimana usaha dan ketekunan mereka mempengaruhi pencapaian matlamat dan prioriti bisnes firma berkenaan serta output yang dikeluarkan.
Pekerja harus juga disokong dalam menjalankan tugas. Bimbingan dan tunjuk ajar harus mudah untuk diperoleh. Ini akan mengurangkan stres. Penyelia harus dapat membantu jika pekerja mengalami masalah, khususnya teknikal. 
Sekiranya teknologi baharu diperkenalkan, latihan menggunakannya mestilah cukup. Kesulitan yang dihadapi berhubung dengan proses kerja baharu mestilah diberi perhatian yang wajar oleh pihak majikan.
Penyelia pekerja yang terdekat mestilah menggunakan prinsip-prinsip kecerdasan emosi dalam perhubungan dengan pekerja. Penyelia mesti dapat berinteraksi dengan baik, saling menghormati dan memahami pekerja, dan maklum akan tugas dan kekangan pekerja.
Penyelia harus menunjukkan yang mereka benar-benar mengambil berat tentang pekerja, dan mendengar masalah serta bersedia menerima idea dan cadangan mereka. 
Budaya pekerja yang tekun hanya akan terhasil jika pihak pengurusan senantiasa meningkatkan prestasi mereka sendiri dalam memimpin pekerja. Majikan yang menaruh kepercayaan terhadap pekerja akan mendapati bahawa pekerja juga akan menaruh kepercayaan terhadap majikan. Pekerja mesti yakin bahawa majikan akan melindungi dan memelihara kepentingan mereka dalam semua aspek. Ini termasuk pakej gaji dan kenaikan pangkat, termasuk juga kebajikan keseluruhan seperti tanggungan kesihatan, kemudahan rekreasi, dll.Pihak pengurusan hendaklah menghormati semua pekerja dalam organisasi tanpa mengira kedudukan mereka. Idea, pandangan dan usaha sukarela pekerja diakui dan dihargai. Masa lapang dan masa cuti pekerja dan komitmen terhadap keluarga dihormati. Dengan keprihatinan seperti ini, pekerja akan sanggup melakukan kerja lebih daripada apa yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan disertakan bersama nilai tambah masing-masing untuk kebaikan firma. 
PENULIS adalah 

Ketua Pengarah

 Perbadanan Produktiviti 

Malaysia 

Saturday, February 15, 2014

:)

http://24.media.tumblr.com/f6de7607019e91001c2fec613bbbd911/tumblr_mwpz9gyGVJ1r3rmezo1_1280.gif

بسم الله الرحمن الرحي

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/36/75/b3/3675b378d020013b301b83bbc66eaacd.jpg

Mencari keberkatan rezekiPERKARA penting dalam mencari rezeki bukannya berapa banyak yang kita peroleh tetapi sebaliknya, ada atau tidak keberkatan di dalam rezeki itu.


Rezeki melimpah-ruah tidak sama konsepnya dengan rezeki yang halal dan berkat. Ada orang mempunyai rezeki yang banyak tetapi sayangnya di dalamnya tidak terdapat unsur keberkatan. Di dalam Islam, keberkatan rezeki yang diinginkan adalah bermaksud rezeki yang bertambah dan mengandungi kebaikan di dalamnya. Rasulullah SAW telah menggariskan beberapa cara agar rezeki menjadi lancar, berkat dan halal.

 Antaranya;


1 Menjauhi pekerjaan haram dan subahat
Setiap orang hendaklah taat kepada Allah SWT dan tidak melakukan dosa kerana dosa akan menutup pintu rezeki. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki kerana dosa yang dibuatnya." 
(riwayat at-Tirmizi). 
Selain itu, dekatkanlah diri kepada Allah dengan ibadah tambahan seperti solat Dhuha dan solat Tahajud.


2 Bekerja sungguh-sungguh


Sabda Rasulullah SAW bermaksud: 


" “Sesungguhnya Allah SWT senang melihat hamba-Nya 
bersusah payah (kelelahan) dalam mencari rezeki yang halal." (riwayat Adailami)


3 Mengadu masalah rezeki hanya kepada-Nya


Sabda Rasulullah SAW bermaksud: 


" “Barang siapa tertimpa kemiskinan, kemudian ia mengadukannya kepada sesama manusia, maka tidak akan tertutup kemiskinannya itu. Namun, siapa sahaja yang mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki, baik segera ataupun lambat." 


(riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi)

4 Memperbanyakkan beristighfar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memperbanyak istighfar, Maka Allah SWT akan menjadikan setiap kesulitan kelapangan dan setiap kesempitan jalan keluar dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangkanya." 


(riwayat Imam Ahmad) 

5 Sabar dan banyak membaca la hawla wa laa quwwata illa billah. Diriwayatkan bahawa Salim, anak laki-laki ‘Auf bin Malik al-Asyja’iy telah ditawan oleh orang musyrik. Kemudian, ‘Auf datang mengadu kesedihannya kepada Rasulullah.
Baginda SAW berkata:" “Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan aku 

 anjurkan agar kamu dan isterimu memperbanyak bacaan, 
La hawlah wa laa quwwata illa billah. ‘" Auf kembali ke rumahnya dan menyatakan suruhan Rasulullah SAW itu. Keduanya, segera melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Akhirnya, anaknya berhasil meloloskan diri daripada musuh dan membawa ternakan kambingnya sebanyak 4,000 ekor di hadapan ayahnya. (Tafsir Qurthubi, surah al-Thalaq: 3) 


6 Tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT Sabda Rasulullah SAW bermaksud:

" Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu, sebagaimana Allah telah memberi rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari dengan perut kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut kenyang. "


(riwayat Bukhari)


7 . Bersedekah dan nafkahkan harta kepada yang berhak. Sabda Rasulullah SAW bermaksud:

" “Ada tiga hal yang aku bersumpah kepadanya dan aku akan menyampaikan suatu berita kepadamu, maka perhatikan benar-benar: Tidak akan berkurang harta seseorang kerana sedekah dan tiadalah seseorang membuka pintu meminta-minta melainkan Allah akan membukakan kepadanya pintu kemiskinan."


 (riwayat al-Tirmizi) 

8 . Tolong agama Allah dengan menegakkan syariat Islam Firman Allah SWT bermaksud: 
" Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, 
nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
(Muhammad: 7)Syariat Islam akan tegak dengan adanya daulah Islam. Islam sebagai jalan kehidupan tidak tegak dalam masyarakat saat ini dengan tidak sebagai wadah. Sistem perekonomian di mana umat mencari rezeki pada saat ini merupakan sistem perekonomian yang tidak mendukung mereka untuk mendapatkan rezeki yang banyak, lancar dan berkat. Sebenarnya Allah tidak memerlukan pertolongan kerana Allah Maha Kaya. Tetapi itulah cara bagi kita untuk menolong diri kita sendiri. Marilah kita menolong agama Allah, agar rezeki kita banyak, lancar, halal dan berkat.

 http://bukuonline2u.com/image/cache/data/Yamani%20Angle/buku_mudahnya_mendapat_rezeki_yamani_angle-350x350.jpg