Monday, May 18, 2015

:)

"The Best teachers

 teach from the Heart 

not the Books"


Friday, May 8, 2015

:)
Ya Allah,
aku mohon pertolongan-Mu
agar sentiasa mengingati-Mu,
mensyukuri nikmat-Mu, dan
beribadah dengan baik kepada-Mu


Ya Allah,
Kau permudahkanlah
jangan Kau susahkan,


Ya Allah,
aku mohon daripada-Mu,
ilmu yang bermanfaat,
rezeki yang baik dan
amalan yang diterima


Rabbi yassir wala tu'assir

rabbi tammim bil khair